Aanmelden nieuwe leerling

Als u uw kind wilt aanmelden, kunt u een afspraak maken met de directie.
Dit kan via: directie@dewestwijzer.nl
of telefonisch via: 0228 561714