Welkom!


We zijn volop bezig in de verschillende klassen met een nieuw thema van BLINK. In groep 1 t/m 4  staat het thema 'de dino' centraal. In groep 5 en groep 6 het thema 'klimaatkenners' en in de groepen 7 en 8 het thema 'oorlog en vrede'.