De oudervereniging van basisschool De WestWijzer

De oudervereniging


Alle ouders die kinderen op school hebben, worden gevraagd lid te worden van onze actieve oudervereniging.
De oudervereniging heeft een bestuur van ongeveer 7 bestuursleden. De oudervereniging heeft tot doel de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. Daartoe organiseert zij, in samenwerking met de leerkrachten, activiteiten die ten goede van het onderwijs en het welzijn van de leerlingen komen.
U kunt hierbij denken aan o.a.; Sinterklaasfeest, kerstviering en schoolreisjes.
Om het één en ander te bekostigen vraagt de oudervereniging hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage wordt elk schooljaar in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De bijdrage zal d.m.v. automatische incasso worden geïnd. Mocht u hiervoor geen toestemming geven dan ontvangt u een rekening met een verhoging voor de administratiekosten. Het geld voor de schoolreisjes wordt apart in rekening gebracht.

De oudervereniging is bereikbaar via ov@dewestwijzer.nl
Welkomstbrief OV De WestWijzer